Ana Sayfa ÇAMLIDERE YÖRESEL SÖZLÜK

ÇAMLIDERE YÖRESEL SÖZLÜK

____________________________________A

ABICA                                 : Amca

ABA                                    : Kalın palto

A’NANMAK                         : Devrilip Yatmak

AĞUZ                                  : İneklerden İlk Çıkan Koyu Kıvamlı Süt

AGA                                    : Abi

AGDIRMA                           : Eşeğin yükünün yana eğilmesi

AĞGURDU                           : Bir tür meyve kurdu

AĞU                                    : Zehir

AHRAZ                                : Sağır, dilsiz

AHUR                                  : Hayvanlara ot verilen yer

AKPİLAV                             :  Pirinç Pilavı

ALBAŞLI GÜYE OLASIN      : Damada dua şekli

ALENGİLLİ                          : Sağı solu belli olmayan, Güvenilmez

ALİGOPTER                         : Helikopter

ANAMOO                             : Şaşırma

APILDAMAK                        : Emeklemek

ARAKÇIN                            : Erkeklerin namaz sırasında başa geçirdikleri takke

ARALIK YOLU                      : Tuvalet

ARPALIK                              : En iyi verim alınan tarla

AVLA                                    : Bahçe etrafına konulan çit

AYAKMAÇ                            : Merdiven

____________________________________B

BACALIK                             :Baca

BAKACAK                            : Tuhran (yayık ) çalkalamakta                                                   kullanılan uzun oklava tipli tahta

BAYNIMAK                          : Büyümek, Gelişmek

BESTEK                               : Nazlı kimse

BIGIDIM                             : Azıcık

BILDIR                               : Geçen Yıl

BIZA                                   : İneğin yavrusu

BOSTAN                              : Meyve ve sebze bahçesi.

BÖÖN                                 : Bugün

BÖÖREK                             : Böbrek

BÖÖRME                             :Tosunların çıkardığı kendine has ses

BÖRTME                             : Haşlama

BÖYÜK                                : Büyük

BUNÂR                                : Çeşme

BUYMAK                              : Üşümek

BÜRGÜ                                : Baş örtüsü

____________________________________C, Ç

CANIIN SIKISI                  : Kızınca söylenen bir sövgü.

CANAVAR                           : Kurt

CAYMAK                             : Anlaşmadan vazgeçmek

CIBILDAK                           : Çıplak

CINGAN                              : Çingen

CINNAK                              : Ot türü

CILBIR PARASI                  : Kapora

CILLAMA                             : Bağırma

CIZLAMA                             : Bazlama

CIZLAVUK                           : Lastik ayakkabı

CIZGI                                  : Çizgi

CİCE                                    : Abla.

CİMCÜK                              : Cimcik atmak.

CÖTDÜMEK                         : Erkek çocuğun ayakta işemesi

ÇAYA KONMAK                   : Çamaşır yıkamak

ÇEKELÜZ                             : Sincap

CEMBER                               : Eşarp

ÇEMKÜRMEK                        : Hiddetli ve durmadan bağırmak

ÇENCİRE                              : Tencere

ÇEPEL                                   : Bozuk, tozlu, pis , düzensiz.

ÇEPİŞ                                   : Yavru Keçi

CEREME                                : Zorluk.

ÇERÇİ                                   : Çarşı, bakkal

ÇEVRE                                  : Mendil

ÇIRPI                                   : Küçük çalı yada odun parçası.

ÇİĞİNDÜRÜK                       : Hayvanlar için soyulan söğüt                                                      kabuğu
ÇİKİN                                   : Çirkin

ÇİNTİ                                   : Kadınların giydiği şalvar.

ÇON                                      : Kalça, sırt

ÇÖMME                                 : Eğilmek.

ÇİTEN                                   : Oğlak damı

ÇÖRTEN                                : Ağaçtan yapma su borusu.

ÇÜKÜNDÜR                          : Şeker Pancarı.

ÇIKARTMA                           : Balkon.

____________________________________D

DAKLAŞMAK : Husumet bağlamak, sataşmak

DAL : Omuz

DALAMAK : Isırmak.

DAM : Ahır

DEBELENMEK: Yuvarlanmak

DEDECİ : Dilenci

DEKMÜK: Tekme

DELİSEN : Deli gibi

DEMBESEK : Dengesiz

DENE : Tane

DEPÜK: Tekme

DEYHA : İşte orada.

DEYZE : Teyze

DIKIM : Lokma

DIKA : Çeşme ve tuhran ( yayık ) ağzını kapatmak için kullanılan ağaç ya da bez parçası.

DİREN: Biçilen otları toplamaya yarayan iki çatallı tarım gereci.

DÜNÜRŞÜ : Kız Alıp Vermeyle Kurulan Hısımlık

DOMATİS: Domates

DONYAĞI : İç yağı.

____________________________________E

EBE : Babaanne, anneanne.

EBEMGÖMECİ : Bir Tür Bitki

ECCÜK : Biraz, Bir Parça, Azıcık

EDEPSÜZ: Edepsiz

EDÜK : Ayakkabı.

ELEKÇİ : Çingene.

ELEMSAMA : Gökkuşağı

EME YARAMAZ : İşe Yaramaz

EMME : Ama

EMENMEK : Yoruldun

ERKEÇ : Erkek Keçi

ERMELERE YETİŞMEYESİN : Beddua,Ölesin

EMSAL: Akran

ESSAH: (Sahi) Gerçek

EVERMEK : Evlendirmek

EVELDEN: Geçmiş tarihte

EVMEK : Acele Etmek.

EYY: Efendim

EYSERİ : Çivi

EYSİRAN : Hamur kesmek için kullanılan kısa saplı ucu düz metal parçası.

EYŞİ : Acı Erikten Yapılan Pestil.

EZEN : Ezan.

EVLEK : Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü.

____________________________________F

FENGİRE : İp Eğirme Aleti.

FIŞIK : Kar yığını.

FİSTAN: Etek

____________________________________G

GABAHAT: Kabahat

GAPGACAK : Mutfak malzemesi.

GADAK : Küçük Çivi.

GADE : Cam bardak

GAGALAMA : Saklanbaç Oyunu

GAHİR : Efkarlanmak

GAKIRDAK : Kıymayı kavurup kuyruk yağı ile fondurulmuş hâli

GALAN : Artık

GAPKACAK : Tabak çanak

GAVLAMAK : Derinin ayaz yada güneş yüzünden tahriş olması

GAVURGA : Az pişmiş buğday.

GAVUT : Leblebinin dövülmüş ve şeker katılmış hâli.

GAYLI : Bundan Sonra

GEDDÜK : Getirdik

GEBEDEK GARINLI : Şişman

GELECİYN : Geleceğim

GELİYONMU : Geliyor musun

GERİ : Uzak Dur

GIDI : Kozalak

GII : Kızlara söylenen istemin arkasına eklenir

GINNA : Asabi

GINDAP BOYUN : İnce boyunlu

GİDECİYN : Gideceğim

GİDEYDÜK : Gitseydik

GİDİŞMEK: Kaşınmak

GOCUK : Palto

GOCUNMA:  Alınma, kızınma.

GOSTAK : Havalı artist

GOYDUM : Bıraktım

GÖCE: Çorba

GÖCEN: Tavşan yavrusu

GÖK GÖZLÜ : Mavi Gözlü

GÖKDEGÖRMEDİK : Sonradan Görme

GÖKYESİL : Kertenkele

GÖLEZ : Küçük köpek yavrusu.

GÖN : Hayvan derisi.

GÖSSATAN : Uyanık, yaramaz.

GÖYNEK : Bayanların giydiği boydan desenli elbise

GÖZEL : Güzel

GÖZER : Eleğin Seyrek Olanı

GUCAK: Kucak

GUZUGULAK : Ekşimsi tadı olan çayırlarda yetişen bir yiyecek

GUZULUK: Bacanın altı

GÜCCÜK: Küçük

GÜCENMEK:  Darılmak. Küsmek.

GÜLÜ : Hindi

GÜMBÜDÜ: Testi

GÜÜM : Su taşıma kabı.

GÜYE: Damat

____________________________________H

HELKE : Süt taşımak için kullanılan kulplu taşıma kapı

HANAYIT : Salon Koridor.

HASPANIN PEKİ : Bir tür kızma şekli

HINKIRMAK : Burun boşaltmak

HİNCİK : Şimdi

HORA GEÇTİ : Makbule geçti

HUMAYUN : Beyaz Bez

HURSUZ : Hırsız

HUSALANMAK : Kaygılanmak.

____________________________________I,İ

IRAFAN : Atın yürüyüşlü olanı.

IRAHAN : Para karşılığı İpotek.

INTIRKA : Kaygılanmak

IÇCAK : Sıcak

İLEÇBER:  Rençber.

İSERİ : Çivi

İHİ : Orada

İLEHEN : Leğen

İNBAL : Ucu çivili degnek

İTDİRSEĞİ: Arpacık.

____________________________________K

KEDİ BATMAZ : Hamurla yapılan bir tatlı

KELEM : Lahana

KEMRE : Hayvan dışkısı

KIRKLIK : Tiftik yapımında kullanılan alet

KIPRAŞMA: Hareketli olmak

KIRKMAK : Saç kesmek

KÖSÜRE : Bıçak bilemede kullanılan büyük yuvarlak taş

KÖPEN : Kötü Bez

KUZULUK : Ocak başı.

KÜLLÜK : Helâ, Tuvalet

KÜMPİR : Patates

____________________________________L

LENGER : Bakır çanak

____________________________________M

MANCAR : Yenilen bir çeşit ot.

MASUZDAN : Şaka yollu tavır almak.

MAYIS : Hayvan dışkısı

MEH : Al

MINDAR : Yenilemez hayvan Eti.

MISMIL : Mundar olmadan (ölmeden) kesilen hayvan

MUZUR : Şımarık Yaramaz

MÜSTAMEL : Kullanılmış eski eşya

MİNTAN : Gömlek

____________________________________N

NACAK : Balta

NAMAZLA : Seccade

NEMBEN : Ne bileyim ben manasında bir söz dizisi

____________________________________O

OKLAVAÇ : Oklava

OLU : Olur

OTURCAK : Konuk, misafir

____________________________________Ö

ÖRÜSGER : Rüzgar

ÖSÜN : Sahi mi essah mı manasında

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ : Kızınca söylenen bir sövgü.

ÖKÜSSEMEK: İneğin çiftleşmesi.

____________________________________P

PALA : Yatak

PELTE : Mama

PENCİRE : Pencere

PEŞKİR : Havlu Veya Büyük Mendil

PİSLEĞEÇ : Uzun Saplı Hamur İçin Kullanılan Ucu Oval Tahta Veya Demir

PIRTICI : Yani kumaş, etek, ip, penye kısacası mefruşat satan kişinin adı..

____________________________________R

RAHMET : Yağmur

____________________________________S

SACA : Üstünde yemek yapılan, üç ayaklı demir.

SALAK : Koyunların kaldığı yer.

SALMA : Gönderme,İletme

SAYA: Ahır ile odunluk arasında kalan giriş katında bulunan geniş alan

SERGEN : Raf

SEYİRTMEK : Koşmak

SELBEŞ : Serbest

SOYGU : Kavak, söğüt kabuğu

SOMSUK : Yumruk yapıp itelemek.

SUSAŞMAK : Susamak

SÜRGÜÇ : Bulaşık Bezi

SARAMPUL : Çit

SIÇAN : Fare

SIRACALI : Bir tür Hastalıklı kimse.

SİKKE: At zinciri

____________________________________Ş

ŞAPLAK : Tokat

ŞİNCİK : Şimdi

ŞİŞEK : Dişi tokluya verilen ad

____________________________________T

TARLA TABAN : Arazi.

TANÜT : Fesat

TAAŞUT : Kereste

TAHRI : Satır bıçağı

TEHLİZ : Ketenden Yapılmış Kalın Çuval.

TEMEK : Hayvanların Pisliklerini Atmak İçin Damda Açılan Delik.

TEZE : Taze,Yeni

TETÜK : Atik kimse.

TOKAÇ : Çamasir Dögme Sopasi

TORUŞAK: Suratsız

TOSNAMAK : Küsüp Surat Ekşiterek Oturmak.

TOGA ÇORBASI : Yayla çorbası

TÖRSENGİ : Yaramaz

TUMAN : Pantolon

TURHAN : Yayık yerine kulanılan, topraktan yapılmış testi.

TÜMÜRCÜK : Tomurcuk.

TÜYNÜK : İpliğe atılan düğüm.

TONURA : Yara

____________________________________U,Ü

ULUGARI : Kendisine saygı ve hürmet gösterilen, yaşlı kadın.

UPRUK : İbrik

USTUN : Tavan

UŞAK : Çocuk

ÜLEŞMEK : Paylaşmak

ÜNNEMEK : Çagırmak.

____________________________________Y

YANGABUZ : Üçkağatcı, huysuz.

YANTİRİ : Eğri büğrü yürüyen

YARSIMAK : Beğenmek:

YASLAAÇ : Bazlama pişirmek için kullanılan, kısa saplı yuvarlak tahta.

YAŞMAK : Tülbent

YENCE : Hafif.

YENCEK : Basit adam.

YULGU : Çalıdaki meyve.

YUNTU : Bulaşığın suyu.

YÜKLÜK : Yatak, yorgan konulan yer.

YUMULCAK : Saklambaç oyunu.

____________________________________Z

ZAAR : Köpek

ZAHRA : Hayvanlara verilen ot.

ZERE : Zaten

ZINGILDAMA : Sallanma

ZİLİFLİ : Havalı.

ZİNİ : Yemek yenilecek, büyük yer tepsisi.

ZÜL :…

Hazırlayan ve Düzenleyen:
Ahmet EROĞLU
(Haziran 2008)